Telynau Ail Law Yr laith Gymraeg

Rydym weithiau yn gallu cynnig detholiad o delynau ail law o ansawdd da. Mae'r telynau yma fel arfer yn rhai sydd wedi bod allan i rhentu, wedi bod ar arddangos  neu telynau sydd wedi ei cymrud mewn fel rhan-gyfnewid.

 
Mae'r telynau yma ar gael ar hyn o bryd:
     
Stivell Stivell 38 tant coludd ysgafn mewn cyflwr arbennig. Gorffeniad Bubinga trawiadol. Yn dod gyda gorchudd llwch, allwedd tiwnio a gorchudd cario trwm. Mae'r delyn yn llai na 2 flwydd oed. Lleoliad: York £2,800.00
     
 
Nid yw pob telyn sydd yn cael ei hysbysebu ar y dudalen yma yn ein siop felly ffoniwch 02920 620900 am rhagor o fanylion ac i ffeindio mas ble mae'r delyn.
 

     
     
Cliciwch ar logo Telynau Vining i fynd nôl i'r tudalen gartref
© 2007-2016 Telynau Vining Harps