TANNAU TELYN  (Mawrth 2013)

Yr laith Gymraeg

Rydyn yn cadw mewn stoc dewis llawn o dannau i bob telyn Camac. Rydym yn dangos y siartiau tannau yma a gallwch brynu nhw o'n siop yng Nghaerdydd neu ar y we o Rowlands ar lein - rhan o Telynau Vining Harps.

Mae telynau Camac yn defnyddio pedwar gwahanol fath o dannau: Coludd, Coludd ysgafn, Neilon ac Alliance® a mae rhai telynau yn defnyddio mwy na un math o dant. Peidiwch a phoeni os nad ydych yn siwr beth sydd angen arnoch. Y cyfan sydd rhaid i ni wybod yw pa model telyn sydd ganddoch a chyfri o'r top pa rhif dant sydd angen!

 

Os ydych chi'n gwybod pa dant rydych yn chwilio am gallwch weld y pris yn y siart isod.

Mae tannau telyn ar
gael ar lein o
Cerdd Rowlands Music (logo)

Cerddoriaeth i bob offeryn

Cerdd Rowlands Music - sefydlwyd yng Nghaerdydd bron gan mlynedd yn ôl - yn darparu cerddoriaeth ar gyfer pob offeryn a lleisiau (yn cynnwys darnau arholiad, llyfrau am gerddoriaeth a cherddorion, offer cerddorol a llawer o eitemau eraill o ddiddordeb cerddorol. Stoc fawr a gwasanaethau archebu effeithiol.

www.rowlandsonline.co.uk

Rhestr brisiau tannau telyn Bow Brand
Telynau pedal - (Tannau Coludd - Medrydd Safonol neu Trwm)
 Telyn/wythfed  Tant  Math
Pris bob tant
Wythfed uchaf G F Neilon
£2.95
Wythfed 1af E D C B A G F Neilon
£2.95
Wythfed uchaf G F Coludd
£4.95
Wythfed 1af E D C B A G F Coludd
£4.95
Ail wythfed E D C B A G F Coludd
£6.95
3ydd wythfed E D C B A G F Coludd
£8.95
4ydd wythfed E D C B A G F Coludd
£12.95
5ed wythfed E D C B A Coludd
£21.95
5ed wythfed G F Weiar
£12.95
6ed wythfed E D C B A G F Weiar
£13.95
7fed wythfed E D C Weiar
£14.95
       
Rhestr brisiau tannau telyn Camac(Ebrill 2010)
Telynau pedal - (Tannau Coludd - Medrydd Safonol neu Trwm)
 Telyn/wythfed  Tant  Math
Pris bob tant
Wythfed uchaf G F Neilon
£3.25
Wythfed 1af E D C B A G F Neilon
£3.25
Wythfed uchaf G F Coludd
£5.95
Wythfed 1af E D C B A G F Coludd
£5.95
Ail wythfed E D C B A G F Coludd
£7.95
3ydd wythfed E D C B A G F Coludd
£12.95
4ydd wythfed E D C B A G F Coludd
£19.95
5ed wythfed E D C B A Coludd
£29.95
5ed wythfed G F Weiar
£17.95
6ed wythfed E D C B A G F Weiar
£22.95
7fed wythfed E D C Weiar
£24.95
       
Telynau gwerin - Tannau Neilon
 Telyn/wythfed  Tant  Math
Pris bob tant
Wythfed 1af C B A G F Neilon
£3.00
Ail wythfed E D C B A G F Neilon
£3.75
3ydd wythfed E D C B A G F Neilon
£4.25
4ydd wythfed E D C B A G F Neilon
£5.00
5ed wythfed E D Neilon
£5.00
5ed wythfed C B A G F Weiar
£9.95
6ed wythfed E D C B A Weiar
£10.95
       
Telynau gwerin - Tannau Coludd - Medrydd Safonol neu Ysgafn
 Telyn/wythfed  Tant  Math
Pris bob tant
Wythfed 1af C B A G F Neilon
£3.00
Ail wythfed E D CB A G F Coludd
£7.95
3ydd wythfed E D C B A G F Coludd
£12.95
4ydd wythfed E D C B A G F Coludd
£19.95
5ed wythfed E D Coludd
£29.95
5ed wythfed C B A G F Weiar
£9.95
6ed wythfed E D C B A Weiar
£10.95
       
Telynau gwerin - Tannau Alliance®
 Telyn/wythfed  Tant  Math
Pris bob tant
Wythfed 1af A G F Alliance
£2.50
Ail wythfed E D C B A G F Alliance
£3.75
3ydd wythfed E D C B A G F Alliance
£5.25
4ydd wythfed E D C B A G F Alliance
£8.15
5ed wythfed E D Alliance
£10.50
5ed wythfed C B A G F Weiar
£9.95
6ed wythfed E D C B A Weiar
£10.95
 
Prisiau yn cynnwys 20% TAW ond ddim yn cynnwys tâl post a pacio
Cliciwch ar logo Telynau Vining i fynd nôl i'r tudalen gartref
© 2007-2016 Telynau Vining Harps