Yr laith GymraegSCHOLA: Seinfwrdd Syth
Schola - ein telyn myfyriwr newydd gyda 46 tant ond yn y traddodiad rhan-mawreddog. Wedi ei chreu i rhoi y trawsnewidiad mwya naturiol i unrhyw delyn 47 tant, mae gan y Schola yr un gofod tannau, tensiwn a lleoliad pedalau.

Schola - Telyn Bedal 46 tant seinfwrdd syth
cliciwch am ddelwedd fwy
Manylion y Delyn
Nifer o dannau 46
Math o dant G uchaf - F 1af Neilon / Ail E - 5ed A Coludd / 5ed G - 7fed D Weiar
Amrediad G uchaf - 7fed D
Seinfwrdd Syth
Uchder cm 181 cm
Pwysau kg 33 Kg
Pris £11,995 gyda 20% TAW (£9,995.83 heb TAW)
Yn cynnwys Gwarant 10 mlynedd Camac
Gorchudd llwch
Allwedd tiwnio gyda daliwr
Câs cerddoriaeth gyda offer
Mecanwaith cymhwysiad Camac
Ac Eithrio Ddim yn cynnwys cludiad
Dewisiadau a gorffeniadau
Gorffeniadau Safonol Mahogani
Gorffeniadau Arbennig
10% cost ychwanegol
--
Seinfwrdd Addurniedig --
Gweler Gorffeniadau
Gorffeniadau
Cliciwch ar logo Telynau Vining i fynd nôl i'r tudalen gartref
© 2007 - 2016 Telynau Vining Harps