Yr laith GymraegORIANE 47 Tant
Trianon a’r Oriane– Y Trianon a’r Oriane yw uchafbwynt crefft y gwneuthurydd telynau. Gyda phrennau a ddetholwyd yn ofalus, a phob un wedi’i cherfio’n unigol â llaw, mae’r telynau hyn yn weithiau celf yn ogystal ag offerynnau o’r radd flaenaf. Mae gan yr Oriane orffeniad aur 24-carat yn null traddodiadol gwneuthur telynau cain. Hefyd ar gael fel telyn 44 tant.

Oriane - Telyn Bedal 47 tant
cliciwch am ddelwedd fwy
Manylion y Delyn
Nifer o dannau 47
Math o dant G uchaf - F 1af Neilon / Ail E - 5ed A Coludd / 5ed G - 7fed C Weiar
Amrediad G uchaf - 7th C
Seinfwrdd Estynedig
Uchder cm 187 cm
Pwysau kg 35 Kg
Pris £37,995 gyda 20% TAW (£31,662.50 heb TAW)
Yn cynnwys Gwarant 10 mlynedd Camac
Gorchudd llwch
Allwedd tiwnio gyda daliwr
Câs cerddoriaeth gyda offer
Mecanwaith cymhwysiad Camac
Piler wedi cherfio â llaw
Gorffeniad aur 24- carat
Ac Eithrio Ddim yn cynnwys cludiad
Dewisiadau a gorffeniadau
Gorffeniadau Safonol Pob gorffeniad Camac ar gael yn safonol
Seinfwrdd Addurniedig Ar gael am ddim cost ychwanegol
Coron Cost ychwanegol £600.00. Ychwanegu 32mm i uchder y delyn.
Gweler Gorffeniadau
Gorffeniadau Piler gyda/heb coron  Bas a seinfwrdd estynedig
Cliciwch ar logo Telynau Vining i fynd nôl i'r tudalen gartref
© 2007 - 2016 Telynau Vining Harps