Yr laith GymraegY 'BLUE': Seinfwrdd Estynedig
Y ‘Blues’ – Y Blue (47-tant) a’r Little Big Blue (44-tant) yw telynau trydanol-acwstig Camac. Gellir canu’r rhain yn y ffordd draddodiadol, heb chwyddo’r sain, neu fel telynau trydanol, gyda throswr sain amledd-uchel ar bob tant. Ddim yn rhy hoff o las? Na phoener; gallwch ddewis o blith nifer o liwiau eraill. Hefyd ar gael gyda a seinfwrdd syth.

cliciwch am ddelwedd fwy
cliciwch am ddelwedd fwy
Manylion y Delyn
Nifer o dannau 47
Math o dant G uchaf - F 1af Neilon / Ail E - 5ed A Coludd / 5ed G - 7fed C Weiar
Amrediad G uchaf - 7fed C
Seinfwrdd Estynedig
Uchder cm 187 cm
Pwysau kg 36 Kg
Pris £24,495 gyda 20% TAW (£20,412.50 heb TAW)
Yn cynnwys Gwarant 10 mlynedd Camac
Gorchudd llwch
Allwedd tiwnio gyda daliwr
Câs cerddoriaeth gyda offer
Mecanwaith cymhwysiad Camac
Ac Eithrio Ddim yn cynnwys cludiad
Dewisiadau a gorffeniadau
Gorffeniadau Safonol Glas, Mahogani, Cneuen Ffrengig, Ceirios
Gorffeniadau Arbennig
10% cost ychwanegol
Coch, Gwyrdd, Masarnen Naturiol, Arian neu unrhyw liw o'ch dewis!
Seinfwrdd Addurniedig Ar gael am ddim cost ychwanegol
Coron Cost ychwanegol £600.00. Ychwanegu 32mm i uchder y delyn.
Gweler Gorffeniadau
Gorffeniadau 
Cliciwch ar logo Telynau Vining i fynd nôl i'r tudalen gartref
© 2007 - 2016 Telynau Vining Harps