Yr laith GymraegATLANTIDE PRESTIGE: Seinfwrdd Estynedig
Atlantide Prestige – Mae ansawdd eithriadol a soniarusrwydd gogoneddus yr Atlantide Prestige yn deillio o’r meini prawf caeth a ddefnyddir wrth ddethol y prennau. Da chi, cymharwch hon â thelynau drutach ein cystadleuwyr, ac fe gewch eich synnu yn y modd mwyaf pleserus.

Atlantide Prestige - Telyn Bedal 47 tant
cliciwch am ddelwedd fwy
Manylion y Delyn
Nifer o dannau 47
Math o dant G uchaf - F 1af Neilon / Ail E - 5ed A Coludd / 5ed G - 7fed C Weiar
Amrediad G uchaf - 7fed C
Seinfwrdd Estynedig
Uchder cm 187 cm
Pwysau kg 36 Kg
Pris £23,495 gyda 20% TAW (£19,579.17 heb TAW)
Yn cynnwys Gwarant 10 mlynedd Camac
Gorchudd llwch
Allwedd tiwnio gyda daliwr
Câs cerddoriaeth gyda offer
Mecanwaith cymhwysiad Camac
Ac Eithrio Ddim yn cynnwys cludiad
Dewisiadau a gorffeniadau
Gorffeniadau Safonol Mahogani, Cneuen Ffrengig, Ceirios, Du, Masarnen Naturiol
Gorffeniadau Arbennig
10% cost ychwanegol
Kevazingau, Zebrano
Seinfwrdd Addurniedig Ar gael am ddim cost ychwanegol
Coron Cost ychwanegol £600.00. Ychwanegu 32mm i uchder y delyn.
Gweler Gorffeniadau
Gorffeniadau  Top y piler gyda coron  Gwelwch y delyn yma mewn lliwiau gwahanol: cliciwch yma
Cliciwch ar logo Telynau Vining i fynd nôl i'r tudalen gartref
© 2007 - 2016 Telynau Vining Harps