Yr laith GymraegATHENA: Seinfwrdd Estynedig
Athena – y delyn bedal y mae Camac yn gwerthu fwyaf ohoni, a’r delyn maint-llawn (47-tant) fwyaf fforddadwy ar y farchnad yn y DU. Gyda’i sain cyfoethog sy’n cario’n dda, gall yr Athena chwarae unrhyw beth yn y repertoire cyngerdd. Ansawdd gwych a gwerth heb ei ail am eich arian. Hefyd ar gael gyda seinfwrdd syth.

Athena - Telyn Bedal 47 tant seinfwrdd estynedig
cliciwch am ddelwedd fwy
Manylion y Delyn
Nifer o dannau 47
Math o dant G uchaf - F 1af Neilon / Ail E - 5ed A Coludd / 5ed G - 7fed C Weiar
Amrediad G uchaf - 7fed C
Seinfwrdd Estynedig
Uchder cm 187 cm
Pwysau kg 38 Kg
Pris £15,495 gyda 20% TAW (£12,912.50 heb TAW)
Yn cynnwys Gwarant 10 mlynedd Camac
Gorchudd llwch
Allwedd tiwnio gyda daliwr
Câs cerddoriaeth gyda offer
Mecanwaith cymhwysiad Camac
Ac Eithrio Ddim yn cynnwys cludiad
Dewisiadau a gorffeniadau
Gorffeniadau Safonol Mahogani, Cneuen Ffrengig, Ceirios
Gorffeniadau Arbennig
10% cost ychwanegol
Du, Masarnen Naturiol
Seinfwrdd Addurniedig Ar gael am ddim cost ychwanegol
Coron Cost ychwanegol £600.00. Ychwanegu 32mm i uchder y delyn.
Gweler Gorffeniadau
Gorffeniadau
Cliciwch ar logo Telynau Vining i fynd nôl i'r tudalen gartref
© 2007 - 2016 Telynau Vining Harps