Yr laith GymraegRecordiadau Telyn
Rydyn yn cadw casgliad enfawrth o recordiadau telyn sydd ar werth o'n siop yng Nghaerdydd neu ar y we o Rowlands ar lein - rhan o Telynau Vining Harps

Cerdd Rowlands Music (logo)

Cerddoriaeth i bob offeryn

Cerdd Rowlands Music - sefydlwyd yng Nghaerdydd bron gan mlynedd yn ôl - yn darparu cerddoriaeth ar gyfer pob offeryn a lleisiau (yn cynnwys darnau arholiad, llyfrau am gerddoriaeth a cherddorion, offer cerddorol a llawer o eitemau eraill o ddiddordeb cerddorol. Stoc fawr a gwasanaethau archebu effeithiol.

www.rowlandsonline.co.uk

 

Mae'r delweddau clawr yma yn dangos 9 o'r nifer mawr o CDs rydyn yn cadw mewn stoc
Mwynion Mai
Catrin Finch
Ben Creighton Griffiths
Mwynion Mai
Catrin Finch
Ben Creighton Griffiths
Dylan Rowlands
Eira Lynn Jones
Gwenan Gibbard
Dylan Rowlands
Eira Lynn Jones
Gwenan Gibbard
Delyth Jenkins
Double Action
Eleanor Turner
Delyth Jenkins
Double Action
Eleanor Turner
Cliciwch ar logo Telynau Vining i fynd nôl i'r tudalen gartref
© 2007-2011Telynau Vining Harps