CYSWLLT Yr laith Gymraeg
Croeso i’n tudalen cyswllt. Mae gennym cysylltiadau i delynorion Camac, gwefannau perthnasol telyn a chysylltiadau cyffredinol
Camac Harps France Gwefan Telynau Camac
Rowlands Music Cerdd Rowlands: Ein busnes arall wedi lleoli yn yr un siop o ble rydyn yn cyflenwi cerddoriaeth i bob offeryn a lleisiau, llyfrau am gerddoriaeth a cherddorion, offer cerddorol a llawer o eitemau eraill o ddiddordeb cerddorol
Elen Vining Gwefan Elen Vining
Telynorion
Deborah Henson Conant Benjamin Creighton Griffiths Heather Downie    
Telynorion a’i telynau Camac
Cliciwch y llun am ddarlun fwy a rhagor o wybodaeth am ei telynau Camac

Cliciwch ar enw am mwy o wybodaeth ac am linc i wefan yr artist ei hun
Deborah Henson-Conant

".. a combination of Leonard Bernstein, Steven Tyler, and Xena the Warrior Princess .." Ed Siegel, The Boston Globe

Ben Creighton Griffiths Telynor talentog, ifanc iawn sydd yn chwarae Electroharp 36 Camac
Heather Downie Mae Heather yn chwarae telyn acwstig Aziliz Camac gyda tannau carbon a telyn drydanol 36 tant Camac.
   
 
Cysylltiadau Cyffredinol
Creighton's Collection Ein dylunydd gwefan
   
CLIC Sargent Logo

Cofrestrwch heddiw i gymryd rhan yn y Practice-a-thon Cerddoriaeth. Mae'n ddigwyddiad cyffrous ble gallwch ymarfer, chwarae, perfformio...gwneud beth rydych yn caru...a helpu plant gyda cancr ar yr un pryd. Eleni mae CLIC Sargent yn cydweithredu â Take It Away i rhoi cyfle newydd i chi gymryd rhan. Fe allwch trawslwytho pump tiwtorial cerddoriaeth unigryw i ymarfer, chwarae a pherfformio. Cymrwch rhan ar ben eich hun neu gyda'ch band neu grwp.

Ymarfer, chwarae neu perfformio gyda'r tracs clasur yma:

  • Trac clasur Take That - Back for Good
  • Cân Motown clasur - Heard it Through the Grapevine
  • Y riff gitar gorau erioed - Smoke on the Water, gan Deep Purple
  • Fersiwn gwreiddiol Snow Patrol o Run, hefyd wedi'i perfformio gan Leona Lewis
  • Cân mawr Oasis - Wonderwall
 
Cliciwch ar logo Telynau Vining i fynd nôl i'r tudalen gartref
© 2007-2011 Telynau Vining Harps