Yr laith GymraegMELUSINE
Melusine – wel, mi fyddem yn dweud hyn, oni fyddem, ond yn ein barn ni, dyma’r gwerth gorau ar y farchnad am delyn lifer â thannau neilon. 38 o dannau, a phob un wedi ei reoli gan liferi metel newydd Camac. Gwerth heb ei ail. Melusine - Telyn Werin 38 tant
cliciwch am ddelwedd fwy
Manylion y Delyn
Liferi Liferi metel Camac
Nifer o dannau 38
Math o dant Neilon
Amrediad 1C - 6A
Uchder cm 136 cm (Traed crafanc) / 151 cm (Coesau sy'n datgysylltu)
Pwysau kg 14 kg
Pris £2,195 gyda 20% TAW (£1,829.17 heb TAW)
Yn cynnwys Gwarant 5 mlynedd Camac
Gorchudd llwch
Allwedd tiwnio
Ac Eithrio Ddim yn cynnwys cludiad
Dewisiadau a gorffeniadau
Coesau Traed crafanc neu Coesau sy'n datgysylltu
Gorffeniadau Safonol Mahogani, Cneuenffrengig, Ceirios
Gorffeniadau Arbennig
10% cost ychwanegol
Du, Masarnen Naturiol
Gweler Gorffeniadau
Gorffeniadau 
Cliciwch ar logo Telynau Vining i fynd nôl i'r tudalen gartref
© 2007 - 2016 Telynau Vining Harps