Yr laith Gymraeg MADEMOISELLE
Mademoiselle - mae’r delyn werin yma wedi ei ysbrydoli yn uniongyrchol gan y telynau cyngerdd mawreddog. Mae ganddi’r un nodweddion chwarae, tannau yr un hyd, yr un gofod rhwng tannau, yr un tensiwn ar y tannau, yr un teimlad a’r un safle chwarae. Yr unig wahaniaeth yw bod ganddi 40 tant ac wrth gwrs, mae ganddi liferi arbennig Camac.
Manylion y Delyn
Liferi Liferi metel Camac
Nifer o dannau 40
Math o dant Coludd
Amrediad 1E - 6A
Uchder cm 159 cm
Pwysau kg 20 kg
Pris £3,495 gyda 20% TAW (£2,912.50 heb TAW)
Yn cynnwys Gwarant 5 mlynedd Camac
Gorchudd llwch
Allwedd tiwnio
Ac Eithrio Ddim yn cynnwys cludiad
Dewisiadau a gorffeniadau
Gorffeniadau Safonol Mahogani, Cneuen Ffrengig, Ceirios
Gorffeniadau Arbennig
10% cost ychwanegol
Du, Masarnen Naturiol
Coron Cost ychwanegol. Ychwanegu 32mm i uchder y delyn.
Gweler Gorffeniadau
Gorffeniadau 
Cliciwch ar logo Telynau Vining i fynd nôl i'r tudalen gartref
© 2007 - 2016 Telynau Vining Harps