Yr laith GymraegKORRIGAN
Korrigan – felly hefyd y Korrigan 38-tant: yn ein barn ni, y gwerth gorau ar y farchnad am delyn lifer â thannau coludd. Rhowch gynnig arni a chymharu.  Korrigan - Telyn Werin 38 tant
cliciwch am ddelwedd fwy
Manylion y Delyn
Liferi Liferi metel Camac
Nifer o dannau 38
Math o dant Coludd
Amrediad 1C - 6A
Uchder cm 141 cm (Traed crafanc) / 156 cm (Coesau sy'n datgysylltu)
Pwysau kg 14 Kg
Pris £2,395 gyda 20% TAW (1,995.83 heb TAW)
Yn cynnwys Gwarant 5 mlynedd Camac
Gorchudd llwch
Allwedd tiwnio
Ac Eithrio Ddim yn cynnwys cludiad
Dewisiadau a gorffeniadau
Coesau Traed crafanc neu Coesau sy'n datgysylltu
Gorffeniadau Safonol Mahogani, Cneuen Ffrengig, Ceirios
Gorffeniadau Arbennig
10% cost ychwanegol
Du, Masarnen Naturiol
Gweler Gorffeniadau
Gorffeniadau 
Cliciwch ar logo Telynau Vining i fynd nôl i'r tudalen gartref
© 2007 - 2016 Telynau Vining Harps