Yr laith GymraegKADIOU – y telyn lifer newydd gan Camac

Kadiou – telyn werin 34 tant fwya cludadwy Camac. Yn defnyddio tannau Alliance® “carbon” a gyda pre-amp wedi adeiladu i mewn mae hwn yn ychwanegiad cyffroes iawn i ddetholiad telynau gwerin Camac

Fe fydd nifer cyfyngedig o’r telynau yma ar gael am bris gostynedig yn ystod 2013 Gŵyl Delynau Caeredin. Cysylltwch â ni am rhagor o fanylion neu os nad ydych yn gallu dod i’r Ŵyl.

Kadiou - Telyn Werin 34 tant
cliciwch am ddelwedd fwy
Manylion y Delyn
Liferi Liferi metel Camac
Nifer o dannau 34
Math o dant Alliance®
Amrediad 1A - 6C
Uchder cm 120 cm (Traed crafanc)
Pwysau kg 8 Kg
Pris £3,495 gyda 20% TAW (£2,912.50 heb TAW)
Yn cynnwys System pick-up Ischell wedi adeiladu mewn a rheolaeth sain
Gwarant 5 mlynedd Camac
Gorchudd llwch
Allwedd tiwnio
Ac Eithrio Ddim yn cynnwys cludiad
Dewisiadau a gorffeniadau
Coesau Traed crafanc
Gorffeniadau Safonol Masarnen Naturiol
Gweler Gorffeniadau
Gorffeniadau
Cliciwch ar logo Telynau Vining i fynd nôl i'r tudalen gartref
© 2007 - 2015 Telynau Vining Harps