Yr laith GymraegBARDIC 27
Bardic – telyn glin 27-tant, gyda tannau neilon. Yn braff a chludadwy dros ben, mae’r delyn fechan hon yn ddelfrydol ar gyfer y dechreuwr ifanc, neu ar gyfer teithio, ac er mwyn ystwytho’r bysedd cyn perfformiad. Mae gan bob telyn set o goesau y gellir eu defnyddio os dymunir. Mae gorchudd teithio trwm y gellir ei gario fel rycsac ar gael arwahan. Hefyd ar gael gyda 22 tant.
Bardic – telyn glin 27-tant
cliciwch am ddelwedd fwy
Manylion y Delyn
Liferi Liferi metel Camac
Nifer o dannau 27
Math o dant Neilon
Amrediad 1A - 5C
Uchder cm 91 cm (Traed crafanc) / 111 cm (Coesau sy'n datgysylltu)
Pwysau kg 6 Kg
Pris £1,150 gyda 20% TAW (£958.33 heb TAW)
Yn cynnwys Coesau sy'n datgysylltu
Gwarant 5 mlynedd Camac
Allwedd tiwnio
Ac Eithrio Ddim yn cynnwys cludiad
Dewisiadau a gorffeniadau
Gorffeniadau Safonol Porffor, Gwyrdd Tywyll, Gwyrdd Golau, Glas, Du, Oren
Gorffeniadau Arbennig
Dim cost ychwanegol
Mahogani, Ceirios, Cneuen Ffrengig, Masarnen Naturiol
Gweler Gorffeniadau
Gorffeniadau 
Cliciwch ar logo Telynau Vining i fynd nôl i'r tudalen gartref
© 2007 - 2016 Telynau Vining Harps