Telynorion Telynau Vining
Telynau Vining Harpists
English & Welsh on this page
Gwersi Telyn   Harp Lessons

Rydyn yn cynnig gwersi telyn yn ein siop i ddechreuwyr o bob oedran. Mae’r rhain yn set o ddwy gwers hanner awr neu un gwers awr wedi cynllunio i chi ddarganfod y delyn a gweld os yw hi’n offeryn fyddwch yn mwynhau ac eisiau parhau gyda. Mae’r gwersi yn costio £15 am hanner awr neu £30 am awr. Yn dilyn y gwersi yma gallwn argymell athrawes telyn yn eich ardal. I drefnu eich gwers cyntaf cysylltwch â ni ar 02920 221199 neu gyda e-bost i info@camachharps.co.uk

 

We offer starter harp lessons in the shop for beginners of any age. These are a set of two half hour or one hour lessons designed for you to explore the harp and to find out if it is an instrument you will enjoy and want to continue with. The lessons cost £15 for half an hour or £30 for an hour. Following these lessons we can then recommend harp teachers in your area. To book your starter lesson please call us on 02920 221199 or e-mail us at info@camacharps.co.uk

Gweithdai   Workshops
Rydyn yn trefnu arddangosfeydd o amgylch y DU ynghyd â gweithdai. Mae hyn yn gyfle da i athrawon cael dewis helaeth o delynau er mwyn chwarae fel grŵp. Rydyn yn hapus i drefnu cyngherddau neu dosbarth meistr gyda telynorion blaenllaw o bob cornel o’r byd fel ein digwyddiadau diweddar gyda Isabelle Moretti (Ffrainc), Mai Fukui (Japan) a Deborah Henson Conant (UDA). Cysylltwch â ni os ydych chi eisiau i ni drefnu digwyddiadau yn eich ardal.   We organise exhibitions around the UK tied in with workshops. This is a great opportunity for harp teachers to have a display of harps available for group playing. We are happy to organise concerts or master classes with leading harpists from across the World such as our recent events involving Isabelle Moretti (France), Mai Fukui (Japan), and Deborah Henson Conant (USA). Please get in touch if you would like us to organise an event in your area.
Priodasau a Digwyddiadau Corfforol   Weddings and Corporate Events
Pa un ai seremoni sifil, priodas crefyddol, derbyniad neu cinio corfforol gall telynores yn chwarae yn y cefndir godi’r awyrgylch a chreu ystyr achlysurol unigryw. Rydyn yn cadw rhestr o delynorion proffesiynol ym mhob ardal y gellir llogi am ddigwyddiadau. Cysylltwch â ni os hoffech i ni ddyfynnu pris yn arbennig i’ch digwyddiad.   Whether it be a civil ceremony, religious wedding, reception or a corporate dinner a harpist playing in the background can lift the atmosphere and provide a unique sense of occasion. We maintain a list of professional harpists in all areas who can be commissioned for such events. Please get in touch if you would like a tailor-made quote for your forthcoming event.
Cliciwch ar logo Telynau Vining i fynd nôl i'r tudalen gartref / Click the Telynau Vining logo to return to the home page
© 2007-2012 Telynau Vining Harps