Gofalu am Delyn / Harp Care English and Welsh on this page

I gael y gorau o'ch telyn mae angen edrych ar ei ôl. Mae'r tudalennau yma yn rhoi manylion am gamau hawdd gallwch gymryd i gadw eich telyn mewn cyflwr gweithio perffaith. Gallwch hefyd dadlwytho ein llawlyfr gofal telyn fel dogfen PDF.

Rydym hefyd yn gallu cyflawni gwasanaethu a chymhwysiad ar delynau Pedal Camac.

 

To get the best from your harp it does need to be looked after. These pages will provide you with details of easy steps you can take to keep your harp in perfect working order. You can also down load our free harp care manual PDF document.

We are also able to undertake servicing and regulation of Camac Pedal harps.


Llawlyfr perchennog Camac
Camac Owners Manuals
Pedal Harp
Electric pedal
Electric lever
Harness
Click image to download Harp Care PDF Click image to download Electric Pedal Harp Care PDF Click image to download Electric Lever Harp Care PDF Click image to download lever Harp Harness manuel PDF
click an image
Cliciwch yma am gymorth
Click here for PDF help
Cliciwch ar logo Telynau Vining i fynd nôl i'r tudalen gartref / Click the Telynau Vining logo to return to the home page
© 2007-2011 Telynau Vining Harps