Digwyddiadau Telyn Yr laith Gymraeg
Ynghyd a ymweld â ni yn ein siop yng Nghaerdydd fe allwch hefyd ymweld â ni tra bod ni'n arddangos yn wahanol digwyddiadau

Digwyddiadau Telynau Vining Camac Harps
Manylion   Pamffled PDF
Gwybodaeth ar lein

4-5 Mawrth 2017: Penwythnos Telynau Camac Caerdydd
Yn dilyn llwyddiant ein penwythnos y llynedd rydyn ni'n falch iawn i gyhoeddi ein ail Penwythnos Telynau Camac Caerdydd. Ymunwch â ni am rhaglen llawn o ddigwyddiadau yn cynnwys gweithdai, dosbarthiadau meistr, darlithoedd, cyngerdd nos ac arddangosfa delynau. Edrychwn ymlaen at eich croesawu'n bersonol.

 

Rhaglen

Ffurflen Archeb

Mwy o fanylion
       
 

 
Digwyddiadau rydyn yn arddangos ynddynt
Manylion   Pamffled PDF
Gwybodaeth ar lein

Dydd Gwener 31 Mawrth - Dydd Mercher 5 Ebrill 2017
Gwyl Delynau Rhyngwladol Caeredin

Merchiston Castle School

Rydyn yn edrych ymlaen at arddangos unwaith eto yn yr Wyl eleni ac fe fydd dewis helaeth o delynau gwerin, pedal a trydanol Camac gyda ni yn ogystal a nifer o delynau ail law. Galwch draw i'n ystafell yn y Neuadd Arddangos i rhoi tro arnyn nhw.

  www.harpfestival.co.uk
Gwyl Delynau Rhyngwladol Caeredin ar y Camac Harpblog
       
Cliciwch ar logo Telynau Vining i fynd nôl i'r tudalen gartref
© 2007-2017 Telynau Vining Harps