Yr laith GymraegCysylltwch â Ni
Telynau Vining Cyf (logo) Logo
Dosbarthwr telynau Camac

Fe fydd y siop ar gau o Ddydd Sadwrn 27 Mai - Dydd Gwener 2 Mehefin.
Byddwn yn ail agor fel arfer ar Ddydd Sadwrn 3 Mehefin 2017.
Os hoffech wneud apwyntiad i drio'r telynau yn ystod yr amser yma yna gadewch neges ar 02920 620900 neu e-bostiwch info@camacharps.co.uk ac fe fydd rhywun mewn cysylltiad.


Oriau Agor

  • Dydd Llun - Ddydd Gwener 1.00-3.00yh
  • Dydd Sadwrn 10.30yb-4.30yh
  • Dydd Sul gyda apwyntiad

Mae apwyntiadau hefyd ar gael yn ystod yr wythnos a gyda'r nos drwy ffonio 02920 620900


Mae Telynau Vining yn dosbarthu telynau Camac yn y DU ac Iwerddon. Rydym yn cadw stoc eang o delynau pedal, gwerin a thrydan yn ogystal â thannau, cerddoriaeth telyn, CDs, trolïau, stolion, gorchuddion a mathau eraill o offer telyn.

Rydyn wedi symud i
 

116B Pantbach Road
Llwynbedw
Caerdydd
CF14 1UE

 

Ffôn: 029 2062 0900
Symudol: 07970 210793
E-bost: info@camacharps.co.uk

 

Cyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau o draffordd yr M4
Mae’n hawdd cyrraedd y siop o’r M4.
Gadewch y draffordd ar gyffordd 32 a chymerwch y droad tuag at canol y dre (A470).
Trowch i’r chwith wrth y trydydd set o oleuadau traffig (Tesco ar y gornel) i mewn i Ty’n-y-Parc Road.
Trowch i’r dde wrth yr ail set o oleuadau traffig i mewn i Pantbach Road.
Mae’r siop ar yr ochr chwith tua 0.2 milltir o’r goleuadau traffig.

Cyfarwyddiadau o ganol dre Caerdydd
Dilynwch North Road (A470) a chroesi dros y bontffordd.
Ar waelod y bontffordd croeswch mewn i’r drydydd lôn a dilynwch yr heol yn syth ymlaen i Manor Way (ffordd ddeuol).
Trowch i’r dde wrth y set gyntaf o oleuadau traffig i mewn i Birchgrove Road.
Trowch i’r chwith wrth y set nesaf o oleuadau traffig i mewn i Pantbach Road.
Mae’r siop ar yr ochr dde tua 0.4 milltir o’r goleuadau traffig.

Bws
Mae Bws Caerdydd rhif 21 yn stopio tu allan i’r siop (safle Welwyn Road).

 
Cliciwch ar logo Telynau Vining i fynd nôl i'r tudalen gartref
© 2007 - 2015 Telynau Vining Harps